پینکی پای

2,600 تومان

پینکی پای یکی از پونی های زیباست. موافقی با هم یه نقاشی از پینکی پای زیبا بکشیم؟ من بنظرم این درس نیاز به تمرین داره. ولی اگر نکات درس رو خوب توجه کنی ، قطعا میتونی پینکی پای رو به خوبی بکشی.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.