پلانکتون مرموز

1,700 تومان

یه پلانکتون مرموز با افکار مرموز سوژه این درس هاشوره تا بتونیم این نقاشی زیبا رو با هم یاد بگیریم. پس مداد رنگیهاتو بیار و آماده شو

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.