پرنده خشمگین سفید

1,000 تومان

یکی دیگه از پرندگان خشمگین از درسهای جدید در هاشور شده. با ما همراه شو تا پرنده خشمگین سفید رو نقاشی کنیم.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.