وانت آبی

1,300 تومان

ماشین های خوشگل برای نقاشی خیلی جذاب هستن. وانت آبی هم که خودش سلطان جاده هاست. توی این نقاشی با هم یه ماشین وانت ساده و زیبا رو طراحی میکنیم. پس بزن بریم.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.