مینیون پسر

2,400 تومان

مینیون های کارتونی از سوژه های جذاب برای نقاشی کردن هستن. این مینیون پسر خوشتیپ به هاشور اومده تا از اون طراحی کنیم. بزن بریم!

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.