ماشین قرمز

1,250 تومان

ماشین های خوشگل برای نقاشی خیلی جذاب هستن. توی این نقاشی با هم یه ماشین ساده و زیبا رو طراحی میکنیم. پس بزن بریم.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.