فلاتر شای (اپل بلوم)

2,400 تومان

موافقی یکی از پونی ها به اسم فلاتر شای رو با هم بکشیم؟ من بنظرم این درس خیلی زیباست و نیاز به تمرین داره. ولی مطمئناً میتونی رینبودش رو به همین زیبایی و خوبی بکشی.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.