شیر

2,150 تومان

یه شیر بامزه و زیبا به هاشور اومده و شده سوژه درس جدید توی هاشور. با ما همراه شو تا از این شیر بامزه نقاشی بکشیم.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.