رینبو دش

2,400 تومان

موافقی یکی از پونی ها به اسم رینبودش رو بکشیم؟ من بنظرم این درس نیاز به تمرین داره. ولی مطمئناً میتونی رینبودش رو به همین زیبایی و خوبی بکشی.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.