ربات نینجا

2,600 تومان

ربات ها برای نقاشی خیلی جذاب و خوب هستن. ریزه کاری های زیادی دارن ولی خیلی خوب میشه از روی اونها نقاشی کشید. با ما همراه شو تا از این نینجا ربات نقاشی بکشیم.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.