دختر یلدایی

2,600 تومان

موافقی یه دختر یلدایی زیبا رو به همراه هندوانه بزرگ و انارش بکشیم؟ من بنظرم این درس نیاز به تمرین زیاد داره. ولی اگر نکات درس رو خوب توجه کنی ، قطعا میتونی دختر یلدایی رو به خوبی بکشی.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.