دختر کفشدوزکی

4,250 تومان

موافقی یه پرتره از دختر کفشدوزکی زیبا بکشیم؟ من بنظرم این درس نیاز به تمرین زیاد داره. ولی اگر نکات درس رو خوب توجه کنی ، قطعا میتونی دختر کفشدوزکی رو به خوبی بکشی.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.