دختر زیبا

1,950 تومان

دختر زیبا با گل هایی در دستش به هاشور اومده تا در جمع ما باشه و با ما نقاشی یاد بگیره، ما هم خودش رو به عنوان سوژه این درس انتخاب کردیم. پس تو هم به جمع ما بیا و این نقاشی رو یاد بگیر.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.