دخترک و گلها

3,250 تومان

نقاشی دخترک و گلها رو میتونی با مداد رنگی و یا ماژیک اجرا کنی. برای شروع ابتدا خطوط اصلی رو مثل درس رسم کن و بعد رنگ آمیزی نقاشی رو تکمیل کن

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.