حاجی فیروز

2,150 تومان

توی چهارشنبه آخر سال، حاجی فیروز با چهره ی سیاه و خندون خودش میاد و برای ما میرقصه و پایکوبی میکنه. بیا تا با هم از روش یه نقاشی زیبا بکشیم

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.