باب اسفنجی

2,400 تومان

باب اسفنجی سوژه جدید نقاشی توی اپلیکیشن هاشوره، خیلی سریع آماده شو و مداد رنگیهاتو آماده کن تا با هم یادبگیریم چطوری یه باب اسفنجی بکشیم

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.