اسب شاخدار کوچولو

1,450 تومان

یه اسب شاخدار کوچولو و بامزه به همراه بادکنکش توی این درس، سوژه نقاشی ما شده. زودباش مداد رنگی هاتو بیار تا شروع کنیم

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.