گورخر تپل

1,250 تومان

گورخر ها موجودات زیبا و دوست داشتنی هستند و برای نقاشی کشیدن از اونها به مداد های کمی نیاز داری. زودباش و با مداد رنگی این نقاشی رو طراحی کن.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.