پرتره السا

3,900 تومان

موافقی یه پرتره از السای زیبا بکشیم؟ من بنظرم این درس نیاز به تمرین زیاد داره. ولی اگر نکات درس رو خوب توجه کنی ، قطعا میتونی اون رو به خوبی بکشی.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.