پرتره آنا

3,900 تومان

موافقی یه پرتره از آنای زیبا بکشیم؟ من بنظرم این درس نیاز به تمرین زیاد داره. ولی اگر نکات درس رو خوب توجه کنی ، قطعا میتونی خواهر السا رو به خوبی بکشی.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.