ماهی شیطون

2,150 تومان

یه ماهی زیبا و شیطون آماده شده که ما از روش نقشی بکشیم. مداد رنگی هاتو آماده کن و بیا تا با هم این ماهی شیطون رو نقاشی کنیم.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.