سفید برفی

2,800 تومان

سفید برفی مهربون سوژه این درس ما هست توی اپلیکیشن هاشور. پس هرچه زودتر آماده شو تا یادبگیری چطوری از روی این سوژه نقاشی کنی.

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.