خرچنگ

2,150 تومان

یه خرچنگ قوی با چنگال های محکم توی این درس اومده تا ما با صبر و حوصله نقاشیش کنیم. خرچنگ ما به دنبال غذا میگرده و اگه دیر بجنبیم ممکنه نتونیم ازش نقاشی بکشیم. پس عجله کن!

برای دریافت این درس، اپلیکیشن آموزش نقاشی هاشور را دانلود نمایید.